អាជ្ញាធរក្រុងសែនមនោរម្យចុះប្រតិបត្តិការរុះរើសំណង់បំពានចំណីផ្លូវដើម្បីកែលម្អសោភ័ណ្ឌភាពក្រុងឲ្យមានលក្ខណៈល្អប្រសើរ