ជនជាតិចិនផ្ទុកមេរោគកូរ៉ូណាថ្មីនៅខេត្តព្រះសីហនុពេលនេះមានសុខភាពល្អប្រសើរអាចនឹងចេញពីមន្ទីរពេទ្យនៅដើមសប្តាហ៍ក្រោយ

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ លោកចេម ហួត

ភ្នំពេញ៖ក្រសួងសុខាភិបាលបានអះអាងថាជនជាតិចិនផ្ទុកមេរោគកូរ៉ូណាថ្មីនៅខេត្តព្រះសីហនុអាចនឹងចេញពីមន្ទីរពេទ្យនៅដើមសប្តាហ៍ក្រោយនេះបានហើយប្រសិនបើលទ្ធផលលើវត្ថុវិភាគរបស់អ្នកជំងឺបន្តអវិជ្ជ មានជាលើកទី៣ទៀតនោះ។

សូមអានសេចក្តីប្រកាសខាងក្រោមនេះ៖