(វីដេអូ)៖ ក្រសួងទេសចរ បើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល អប់រំណែនាំ និងអនុវត្តវិធានការ ទប់ស្កាត់រីករាលដាលជំងឺរលាកសួតវីរុសកូរ៉ូណាថ្មី