(វីដេអូ)៖ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាម៉េរិក កោតសសើរការរីកចម្រើនរាជធានីភ្នំពេញ