នាទីអប់រំសុខភាព៖ ទម្លាប់ការរស់នៅធ្វើឱ្យកើតជំងឺបាក់ទឹកចិត្ត

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន

នាទីអប់រំសុខភាព៖ ទម្លាប់ការរស់នៅធ្វើឱ្យកើតជំងឺបាក់ទឹកចិត្ត

អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ អ្នកនាង សាន់ ស្រីពៅ

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំFM 105.70MHz វេលាម៉ោង៩ព្រឹក រៀងរាល់ថ្ងៃពុធ