អ៊ុយក្រែននិយាយថា អ៊ីរ៉ង់ដឹងតាំងពីដំបូងថាមីស៊ីលបានទម្លាក់យន្តហោះ