គម្រោងធ្វើផ្លូវបេតុងអមសងខាងផ្លូវរថភ្លើងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកឃួង ស្រេង អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ