អភិបាលរងខេត្តតាកែវ៖ មន្ត្រីរាជការត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ឲ្យបានល្អដើម្បីធ្វើជាគំរូឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគោរពតាម