(វីដេអូ)៖ អាជ្ញាធរខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ បើកវេទិកាសាធារណៈជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ ដោះស្រាយបញ្ហា និងសំណូមពរប្រជាពលរដ្ឋ