(វីដេអូ)៖ កម្មវិធី អាជ្ញាធរជាតិអប្សរា ប្រធានបទ ប្រាសាទទន្លេស្ងួតដែលរងនូវការទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងត្រូវបានជួលជុលដោយអ្នកជំនាញអាជ្ញាធរជាតិអប្សរា