(វីដេអូ)៖ ឯកឧត្តម ប្រាជ្ញ ចន្ទ តំណាងរាស្រ្តមណ្ឌលត្បូងឃ្មុំ ជួបសំណេះសំណាលជាមួយមន្ត្រីពីរឃុំក្នុងស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ