ពិធីប្រកាសផ្ទេរភារកិច្ចនិងតែតាំងមុខតំណែងស្នងការ នៃស្នងការរដ្ឋាននគរបាលខេត្តកណ្តាល