(វីដេអូ)៖ ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន មានមហិច្ឆតា តែមួយគត់ គឺធ្វើយ៉ាងណាអោយមន្ត្រីការទូតកម្ពុជា មានសមត្ថភាពពេញលេញ ជំនាញវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ រៀងវៃ និងស្មោះត្រង់ក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍គោលរបស់ជាតិ និងប្រជាជន