គ្រួសារសពនៅក្នុងឧបទវហេតុបាក់រលំអគារនៅខេត្តកែបទទួលបានថវិកាពីសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន