(វីដេអូ)៖​ ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ ព្រហ្ម ឌិន អញ្ជើញដាក់កម្រងផ្កាគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសព ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ ខូរ ឈា