(វីដេអូ)៖ សន្និសីទសារព័ត៌មានឯកឧត្តម គី តិច មេធាវីរាជរដ្ឋាភិបាលក្រោយបញ្ចប់សវនាការ លើកទី៧ លើសំណុំរឿងលោក កឹម សុខា