រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប ចេញសេចក្តីបំភ្លឺទៅនិងព័ត៌មានមិនពិត ដែលបានចែកចាយបន្តគ្នាក្នុងបណ្តាញសង្គម ថាមានជនជាតិចិនចំនួន៤រូប​ មានជំងឺរលាកសួតដោយវីរុសកូរ៉ូណាថ្មី និងបានឆ្លងដល់មគ្គុទេសក៍ភាសាចិនម្នាក់