(វីដេអូ)៖ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត ចូលរួមក្នុងពិធីចែកអំណោយជូនគ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋជួបការលំបាក ជនពិការ និងសិស្សានុសិស្សក្រីក្រ