សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ៖ យើងចូលរួមទប់ស្កាត់ជំងឺផ្លូវដង្ហើមកូរ៉ូណា (Corona)