រកឃើញយន្តហោះពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃដែលធ្លាក់នៅអូស្ត្រាលី ភ្នាក់ងារពន្លត់អគ្គិភ័យអាមេរិក៣នាក់ដែលជិះលើនោះត្រូវបាត់បង់ជីវិត