សិស្សានុសិស្សជាង៧០០នាក់នៅវិទ្យាល័យហ៊ុន សែន កែវសីមាចូលរួមកម្មវិធីទស្សនាទានព្រះពុទ្ធសាសនា