រដ្ឋធានីប៉េកាំង ការត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវរងារ

https://youtu.be/ftvkpU83ybA