(វីដេអូ)៖ សន្និសីទសារព័ត៌មានឯកឧត្តម គី តិច មេធាវីរាជរដ្ឋាភិបាល ក្រោយបញ្ចប់សវនាការលើកទី៦លើសំណុំរឿងលោក កឹម សុខា