ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស បានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិក