រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយសហគមន៍ការពារធម៌ជាតិនិងមន្ត្រីឧទ្យានុរ័ក្សដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំព្រេច ស្រែពក នៅស្រុកកោះញែក