ពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការណ៍សាលាបឋមសិក្សាស្រែអ៊ីស្ថិតនៅក្នុងក្រុងសែនមនោរម្យ