សម្តេចចៅហ្វាវាំង គង់ សំអុល បង្សុកូលឧទ្ទិសព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធ សម្តេចព្រះធម្មលិខិត លាស់ ឡាយ