(វីដេអូ)៖​ សន្និសីទសារព័ត៌មាន ឯកឧត្តម គី តិច មេធាវីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្រោយបញ្ចប់សវនាការលើកទី៤ លើសំណុំរឿងលោក កឹម សុខា