អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពតបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុនកាយអាចម៍ដីដែលចាក់លុបតំបន់ឆ្នេរនិងដើមកោងកាងរបស់សហគមន៍នេសាទព្រែកត្នោតចេញទៅវិញ