(វីដេអូ)៖ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត សំណេះសំណាល អបអរសាទរ ខួបលើកទី១០ឆ្នាំរបស់សមាគមយុវជនក្រុម៨