យុវជនស្រុកអូររាំងជាង១០០នាក់ចូលរួមសម្អាតអនាម័យបរិស្ថាននៅតាមដងផ្លូវជាតិលេខ៦អា ក្នុងឃុំសែនមនោរម្យ ដើម្បីឲ្យមានសោភណ្ឌភាពស្រស់បំព្រម