(វីដេអូ)៖ សម្តេចតេជោថ្លែងថា ប្រសិទ្ធិភាព និងភារកិច្ចផ្ទាល់ ដែលសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះ និងផ្តល់យោបល់ ធ្វើជាមួយសមាជិករដ្ឋាភិបាល ខុលគ្នាច្រើនជាមួយសមាជិកសភាមកពីបក្សប្រឆាំងលើកឡើង