ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ ជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោក តឹក ង៉ូយ ស្តេចនំដូណាត់ នៅសហរដ្ឋអាមេរិក