(វីដេអូ)៖ ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន ដឹកនាំគណៈប្រតិភូ ចូលរួមកិច្ចប្រជុំចង្អៀតរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសអាស៊ាន នៅប្រទេសវៀតណាម