ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ ទទួលជួបប្រតិភូសហព័ន្ធបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយអាស៊ាន