នាទីយល់ដឹង៖ ហេតុអ្វីប្រទេសខ្លះបើកបរប្រកាន់ស្តាំ និងខ្លះប្រកាន់ឆ្វេង

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន

នាទីយល់ដឹង៖ ហេតុអ្វីប្រទេសខ្លះបើកបរប្រកាន់ស្តាំ និងខ្លះប្រកាន់ឆ្វេង

អត្ថាធិប្បាយដោយ៖  អ្នកនាង ហ៊ុល កុលធីតា

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំFM 105.70MHz វេលាម៉ោង១៥រសៀល រៀងរាល់ថ្ងៃចន្ទ, ពុធ,សុក្រ