មូលនិធិអណ្ដូងទឹកស្អាតរបស់មាតាបិតាសម្តេចតេជោ​​ និងសម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត កំពុងសាងសង់បន្ថែមទៀតនៅតាមបណ្ដាខេត្ត