សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេង សំរិន ចូលរួមកិច្ចប្រជុំលើកទី២៨ នៃវេទិកាសភាអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិច