ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រសព្វព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្រ្តាលី ប្រចាំកម្ពុជាចូលថ្វាយសារតាំង