(វីដេអូ)៖ អភិបាលខណ្ឌបឹងកេងកង ទទូចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមទុកដាក់សម្រាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវ តាមមុខផ្ទះរៀងៗខ្លួន