(វីដេអូ)៖ ឯកឧត្តមកិត្តិបណ្ឌិត ហ៊ីង ប៊ុនហៀង នាំយកថវិកាគោលនយោបាយក្រសួងការពារជាតិជាង ៣១លានរៀលប្រគល់ជូនគ្រួសារសពឧត្តមសេនីទោ លី ទី