(វីដេអូ)៖ អ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលបាត់ដំបងនាំយកថវិកា ១០លានរៀល ផ្តល់ជូនគ្រួសារសព រងគ្រោះដោសារបាក់រលំអគារ