ក្រសួងព័ត៌មាន ជូនដំណឹងដល់ម្ចាស់វិទ្យុ ទូរទស្សន៍ និងម្ចាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ ដែលមានបំណងចុះឈ្មោះ ឬកែតម្រូវលើប័ណ្ណខុស សម្រាប់ចូលរួមពិធីជួបជុំសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តីជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានលើកទី៤ សូមអញ្ជើញចុះឈ្មោះនៅក្រសួងព័ត៌មាន ចាប់ពីពេលជូនដំណឹងនេះរហូតដល់ព្រឹកថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០​ —