ណាហ្គាវើលបង្ហាញមុខម្ហូបពិសេស ក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនខាងមុខនេះ