ជំនួបពិភាក្សាការងារ​ រវាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតម៉ាឡេស៊ី​ប្រចាំកម្ពុជា​