តំណាងរាស្ត្រខេត្តក្រចេះ បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងទិវាជ័យជំនះ៧មករា