ក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះមូលដ្ឋាន ខេត្តព្រះវិហារ បើកវេទិការសាធារណនៅស្រុកគូលែន