ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ ជួបលោក តឹក ង៉ូយ ស្តេចនំដូណាត់ នៅសហរដ្ឋអាមេរិក និងអញ្ជើញចូលរួមសម្ពោធការតាំងពិព័រណ៍ សៀវភៅដ៏អស្ចារ្យនៅរាជធានីភ្នំពេញ