ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ អញ្ជើញជាអធិបតីកម្មវិធីប្រកួតប្រជែង យល់ដឹងពីអាស៊ាន ថ្នាក់ជាតិលើកទី៩