ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ ទទួលសៀវភៅប្រលោមលោកវីរៈបុរស០៧១ ពីលោក ពៅ សុខ